Warunki ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Wersja 0.1
Ta strona była ostatnio aktualizowana 9 sierpnia 2022 r.

Wiemy, że nam ufasz. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest ochrona Twojej prywatności. Na tej stronie powiemy Ci, jakie informacje zbieramy, gdy korzystasz z naszej witryny, dlaczego zbieramy te informacje i jak je wykorzystujemy, aby poprawić komfort użytkowania. W ten sposób dokładnie zrozumiesz, jak pracujemy.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy NUEVO Commerce. Należy pamiętać, że NUEVO Commerce nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych lub zasobów. Korzystając z tej strony, zgadzasz się z polityką prywatności.

NUEVO Commerce szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony internetowej i zapewnia poufność przekazywanych danych osobowych.

Nasze wykorzystanie zebranych danych

Korzystanie z naszych usług
Podczas rejestracji w jednej z naszych usług prosimy o podanie danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do realizacji usługi. Informacje są przechowywane na własnych bezpiecznych serwerach NUEVO Commerce lub na serwerach osób trzecich. Nie łączymy tych danych z żadnymi innymi danymi osobowymi, które posiadamy.

Komunikacja
Kiedy wysyłasz nam e-maile lub inne komunikaty, możemy przechowywać te komunikaty. Czasami poprosimy Cię o podanie danych osobowych, które są istotne w danej sytuacji. Dzięki temu możemy odpowiadać na Twoje pytania i odpowiadać na Twoje prośby. Dane te są przechowywane na własnych bezpiecznych serwerach NUEVO Commerce lub na serwerach osób trzecich. Nie łączymy tych danych z żadnymi innymi danymi osobowymi, które posiadamy.

Ciasteczka
Gromadzimy dane do celów badawczych, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i odpowiednio dostosować nasze usługi.

Ta strona korzysta z plików „cookies” (plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze), które pomagają witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Witryny mogą być przesyłane na własne bezpieczne serwery NUEVO Commerce lub do stron trzecich. Używamy tych informacji do monitorowania sposobu korzystania z Witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Witrynie i korzystaniem z Internetu.

Zamiar
Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy informacji do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności, chyba że uzyskamy Twoją uprzednią zgodę.

Trzecia strona
Informacje nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem aplikacji internetowych, z których korzystamy na potrzeby naszego sklepu internetowego. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach tej aplikacji i nie zostaną upublicznione. Ponadto w niektórych przypadkach informacje mogą być udostępniane wewnętrznie. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poufności Twoich informacji.

Zmiany
Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do wykorzystania i możliwości tej witryny. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje tej witryny mogą skutkować zmianami w niniejszej Polityce prywatności. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności.

Wybór danych osobowych
Zapewniamy wszystkim odwiedzającym możliwość przeglądania, zmiany lub usuwania wszelkich danych osobowych, które otrzymaliśmy w dowolnym momencie.

Marketing i wiadomości SMS
Subskrybując Bluora SMS, zgadzasz się na otrzymywanie od nas automatycznych wiadomości SMS o naszych produktach i usługach na numer telefonu podany podczas rejestracji oraz na to, że wiadomości te mogą być wysyłane za pośrednictwem automatycznego systemu wybierania numeru lub innej technologii. Wiadomości będą się powtarzać. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Za wiadomości i dane mogą obowiązywać opłaty. Odpowiedz STOP, END, ANULUJ SUBSKRYPCJĘ, aby anulować subskrypcję i POMÓŻ w uzyskaniu obsługi klienta. Możesz otrzymać kolejną wiadomość tekstową potwierdzającą Twoją decyzję o rezygnacji z subskrypcji. Rozumiesz i zgadzasz się, że próba wylogowania w inny sposób niż wysłanie powyższych poleceń wylogowania nie jest rozsądną metodą wylogowania.

Dostosuj/zrezygnuj z usługi newslettera
Na dole każdego mailingu znajdziesz opcję zmiany danych lub rezygnacji z subskrypcji.

Dostosuj/anuluj subskrypcję komunikacji
Jeśli chcesz zmienić swoje dane lub usunąć się z naszych plików, skontaktuj się z nami. Zobacz dane kontaktowe poniżej.

Wyłącz pliki cookie
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucić wszystkie pliki cookie lub określić, kiedy plik cookie ma być wysyłany. Jednak niektóre funkcje i usługi w naszej i innych witrynach internetowych mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone w Twojej przeglądarce.

Śledzenie
Nasz sklep wykorzystuje do konwersji zarówno Facebook API, jak i Facebook Pixel. Dane są udostępniane z serwerów Shopify i przesyłane bezpośrednio na serwery Facebooka. Dane przesyłane z serwera na serwer nie mogą być blokowane przez aplikacje blokujące reklamy w przeglądarce. Shopify udostępnia Twoje informacje, aby można je było powiązać z użytkownikami na Facebooku i zapewnić jak najbardziej płynne i spersonalizowane zakupy. Informacje zbierane w ten sposób obejmują imię i nazwisko, lokalizację, adres e-mail i numer telefonu, a także sposób przeglądania naszego sklepu internetowego.

Zrzeczenie się nazwy handlowej
Ta strona nie jest częścią Facebooka ani Facebook Inc. Ta strona nie jest w żaden sposób powiązana z Facebookiem. Facebook to nazwa firmy Facebook, Inc.

Pytania i opinie
Regularnie sprawdzamy zgodność z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

info@lucanora.pl